Welkom

SPORTMEDICO en FYSIOTHERAPIE K.P.A.M. ROELEN

Sinds 1 januari 2006 heeft u voor een bezoek aan de fysiotherapeut geen verwijzing van de huisarts meer nodig. U kunt dus rechtstreeks met uw klachten naar de t. Die bekijkt tijdens een eerste consult of u behandeld kunt worden of dat u toch moet worden door verwezen naar de huisarts.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de handelsnamen Sportmedico en Fysiotherapie K.P.A.M. , in de vorm van een eenmanszaak, is Sportmedico en de praktijk voor Fysiotherapie meer en bovenal ontwikkeld voor diegene die wat meer moeite met hun gezondheid hebben. De patienten van de Praktijk Fysiotherapie K.P.A.M. Roelen kunnen, indien mogelijk en zolang ze onder behandeling zijn, gebruik maken van de extra trainings-faciliteiten op basis van een gedegen advies m.b.v  een bikerace, steprace, rowrace of een runrace van Technogym.
Als gediplomeerd Leraar Lichamelijke Opvoeding, (Sport)fysiotherapeut, Tennis-,Ski- en gediplomeerd Fitnessinstructeur, heeft Charles Roelen behalve een multifunctionele opleiding, ook veel ervaring in een positieve aanpak van medische problemen d.m.v. een bundeling van kennis en vaardigheden. Deze logische samenwerking tussen training en fysiotherapie kan alleen maar tot betere resultaten leiden, uitgangspunt en absolute voorwaarde is, behalve een goede opleiding en veel ervaring, een gedegen lichamelijk onderzoek, gericht op het probleem.

Uw eerste bezoek en vervolgbehandelingen.

De eerste behandeling bestaat uit een vraaggesprek waarbij uw personalia, telefoonnummer, huisarts en zorgverzekeraar worden vastgelegd. Daarna vindt een inventarisatie van uw klacht en een onderzoek plaats. Het resultaat wordt met u besproken en in overleg met u wordt een behandelplan opgesteld.
Vervolgens zal de behandelend fysiotherapeut u uitleggen welke behandeling er zal plaatsvinden en met welk doel. Tevens zal er een meetbare grootheid worden vastgelegd, zodat er gedurende het gehele traject van uw behandeling evaluatie kan plaatsvinden.
Tijdens de behandeling zult u advies krijgen ter voorkoming van (nieuwe) klachten, ook zult u oefeningen krijgen die u thuis zou kunnen doen.
De fysiotherapeut zal u coachen t.a.v. het oplossen van uw klacht en het voorkomen van recidivering.

Mocht u verhinderd zijn?

Het is erg belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van te voren afzegt. In de behandeltijd die voor uur u gereserveerd is, kan een andere patient worden behandeld. Mocht u niet binnen 24 uur van de gemaakte afspraak hebben afgezegd, dan zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Wat gebeurt er als uw fysiotherapeut afwezig is?

In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut (vakantie/cursus) wordt, indien nodig, voor waarneming gezorgd.
Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, bellen we u zo snel mogelijk op om uw afspraak te verzetten. U bent natuurlijk vrij  ervoor te kiezen uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut zelf weer aanwezig is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s